• TARWIS, ul. Warszawska 175,  39-400 Tarnobrzeg
  • Tel:+48 15 823-51-27
  • Zapraszamy: pon - pt 7.00-17.00, sob 7.00-13.00

Putzmeister M760 DH

Podobnie jak wszystkie inne urządzenia Mixokret również to nowe jest prawdziwie wszechstronne w zakresie transportowania materiału. W tym przypadku nic się nie zmieniło. Jastrych, drobny żwir, piasek lub beton drobnoziarnisty – listę można ciągnąć w nieskończoność.  Wszystkie te materiały urządzenie transportuje niezawodnie i w każdej chwili.

Oczywiście specjalny obszar zastosowań każdego urządzenia Mixokret. Ma ono wystarczającą moc, aby można je było stosować nawet na  dużych placach budo- wy bez zmiany miejsca ustawienia. Natomiast niezależnie od wielkości placu budowy urządzenie to mo- żna zawsze szybko złożyć, jest natychmiast gotowe do pracy, a jako przyczepa szczególnie mobilne.

Po co nosić piasek wiadrami, jeśli można go komfortowo „przepompować”? Urząd- zenie Mixokret tłoczy wymyty piasek o wielkości ziarna 8  mm. Przykład urządzenie Mixokret potrzebuje tylko 2 do 2½ godziny, aby przetransportować około 6 m piasku na drugie piętro – włącznie z ułożeniem przewodów giętkich. Bez urządzenia Mixokret potrzeba na to całego dnia.

Beton – od betonu drobnoziarnistego do betonu chudego i lekkiego. Do zwykłego tłoczenia. Wszędzie tam, gdzie pompa do betonu jest nieopłacalna, opłaca się użycie urządzenia Mixokret. Z praktyki dla praktyki: już dotych- czasowa seria zaliczała się do najnowocześniejszych w swoim rodzaju. Pomimo to przyjęliśmy wiele propozycji naszych klientów i zastosowaliśmy w nowym urządzeniu Mixokret.

Dane techniczne:

Kompresor: 5 m3/min
Silnik: D 2011 L04 diesel, 46 kW przy 2600 obr/min

Ciśnienie tłoczeni: 7 bar

Zasięg/ wysokośc tłoczenia: 200m/50 pięter

Natężenie tłoczenia: 4 m3/h

Ciężar własny: 1600 kg

Wysokość zasypowa: 82 cm

Maksymalne uziarnienie: 16 mm