• TARWIS, ul. Warszawska 175,  39-400 Tarnobrzeg
  • Tel:+48 15 823-51-27
  • Zapraszamy: pon - pt 7.00-17.00, sob 7.00-13.00

Płyn betorast 1l

Skoncentrowany, silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy.
Zawiera inhibitory korozji. Przeznaczony do usuwania betonu z pojazdów mechanicznych i specjalistycznych urządzeń budowlanych. Zalecany do gruntownego czyszczenia.

ZASTOSOWANIE:
– urządzenia budowlane,  – betoniarki, – urządzenia specjalistyczne.
SKŁAD:
Zawiera kwas solny do 22%, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. W zależności od zanieczyszczenia stosować preparat w stężeniu: 10÷20% (1000 ml/10 l wody ÷ 2000 ml/10 l wody). Po zastosowaniu mytą powierzchnię dokładnie zmyć pod ciśnieniem. Nie należy dopuścić preparatu do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

ZAGROZENIA:
Xi – Drażniący R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.  S38 – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.  S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.