• TARWIS, ul. Warszawska 175,  39-400 Tarnobrzeg
  • Tel:+48 15 823-51-27
  • Zapraszamy: pon - pt 7.00-17.00, sob 7.00-13.00

POZZOLITH

SKU: 3157

Master Pozzolith STD jest płynną uplastyczniającą, redukującą ilość wody domieszką do betonu, wykorzystywanego między innymi do budowy ław i płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów, elementów konstrukcyjnych z żelbetu i betonu sprężonego, betonu posadzkowego (w tym do ogrzewania podłogowego), jastrychu oraz szlichty, elementów z betonu wibroprasowanego.

– zwiększa urabialność oraz polepsza spoistość masy betonowej
– znacznie redukuje ilość wody zarobowej i pozwala na oszczędne dozowanie cementu
– zwiększa wytrzymałość i wodoszczelność betonu
– obniża skurcz i nasiąkliwość betonu
– nie działa korozyjnie na metal

Dozowanie:

Master Pozzolith STD najlepiej wprowadzić do wstępnie przemieszanych z wodą składników (z ostatnią częścią wody zarobowej):

– 70 ml do 140 ml na każde 25 kg cementu ( standardowo zalecane )
– 100 ml do 200 ml na każde 25 kg cementu ( w wysokich temperaturach otoczenia, dla uzyskania dłuższej urabialności )

Wymagana ilość domieszki zależy od pożądanej konsystencji, która musi zostać ustalona na podstawie prób.