• TARWIS, ul. Warszawska 175,  39-400 Tarnobrzeg
  • Tel:+48 15 823-51-27
  • Zapraszamy: pon - pt 7.00-17.00, sob 7.00-13.00

LOMAR 107 Automatyczna łata ściągająca do jastrychów

LOMAR 107

Jest to urządzenie do automatycznej niwelacji betonu, które ściąga, zagęszcza i zaciera materiał. Ponad to

urządzenie ma możliwość pomijania przez głowicę zadeklarowanych w ustawieniach opszarów.

Wydajność urządzenia – do 100 m2/h

Maksymalna prędkość – 0,2 – 0,8 m/min.

Wywierany nacisk na materiał – 3,5 kg/cm2

Rozstaw urządzenia – 245 – 365 cm

Waga – 47 kg

Maksymalne spadki podłoża – do 15%

Moc – 0,7 kW

Napięcie – 230 V 50 Hz